Služby

Technické riešenie pre vašu spoločnosť

Call centrum

Nepotrebujete nakupovať vlastné vybavenie call centra, či zamestnávať nových ľudí. S nami zvládnete starostlivosť o zákazníkov na diaľku.

Telemarketing

Oslovte spolu s nami nových zákazníkov alebo spoznajte potreby vašich aktuálnych klientov. Prieskumom pre vás získame spätnú väzbu. Tisícky telefonátov vybavíme za vás.

SMS kampane

Využite naše API rozhranie, pomocou ktorého môžete svojim zákazníkom posielať hromadné SMS cez naše vlastné GSM brány.

Pridajte sa k našim klientom

call centrum

Garantujeme vám profesionalitu v službách aktívneho a pasívneho telemarketingu.

Aktívny telemarketing

Potrebujete získať nových zákazníkov? Osloviť
existujúcich? Spoznať ich správanie a potreby alebo
zistiť potenciál vašich produktov a služieb na trhu?
Potom je pre vás forma aktívneho telefonického
oslovovania tou najlepšou voľbou.

Pasívny telemarketing

Získajtem dôležitú spätnú väzbu o svojich produktoch
a službách a zároveň poskytnite koncovým
klientom priestor na 
zodpovedanie vzniknutých
otázok či odstránenie 
problémov.